side-area-logo
przedsiebiorca
Przedsiębiorcy
Masz plan rozwoju swojego biznesu? Z nami go zrealizujesz.
lekarz2b
Lekarze
Chcesz zainwestować w nowy sprzęt? Pokażemy jak zdobyć środki finansowe.
lekarz1
Zadłużeni
Potrzebujesz natychmiastowego wpływu gotówki na konto? Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
Money Run
Pomagamy przedsiębiorcom poszukującym szybkiego finansowania. Współpracując z wieloma instytucjami finansującymi, wybieramy rozwiązania najbardziej dopasowane do potrzeb klienta.
Wspieramy firmy, którym bank odmówił udzielenia kredytu. Nie wykluczamy zadłużonych w BIK, KRD i BIG.
Działamy, gdy inni zawiodą!
Image icon
Pomagamy przedsiębiorcom poszukującym szybkiego finansowania. Współpracując z wieloma instytucjami finansującymi, wybieramy rozwiązania najbardziej dopasowane do potrzeb klienta. Wspieramy firmy, którym bank odmówił udzielenia kredytu. Nie wykluczamy zadłużonych w BIK, KRD i BIG.
Działamy, gdy inni zawiodą!
krotkiTermin
Krótki termin rozpatrzenia wniosków
racjonalnieSkalkulowanyKoszt
Racjonalnie skalkulowane koszty
AdekwatneWynagrodzenie
Adekwatne zabezpieczenie pożyczki

Nasze rozwiązania

Pożyczka hipoteczna

Pożyczka hipoteczna jest elastycznym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw oczekujących szybkiego dostępu do dodatkowego finansowania. W przypadku tego rozwiązania nie jest przeprowadzana ocena zdolności kredytowej. Podstawowym kryterium przyznania finansowania jest nieruchomość, która staje się zabezpieczeniem spłaty. Ustanowienie zabezpieczenia wiąże się z wpisem do działu IV księgi wieczystej hipoteki na rzecz pożyczkodawcy. Zwykle szczegóły związane z ustanowieniem zabezpieczenia ustalane są indywidualnie w oparciu o analizę stanu prawnego nieruchomości. Pożyczka hipoteczna jest możliwa również w sytuacji, jeśli nieruchomość należy do osoby trzeciej. W takim przypadku wystarcza, aby właściciel, lub współwłaściciele, poręczyli pożyczkę i wyrazili zgodę na obciążenie swojej nieruchomości hipoteką.

Pożyczka na spłatę ZUS i US

Pożyczka na spłatę ZUS i US to specjalny rodzaj pożyczki gotówkowej. Dzięki szybkiej pomocy finansowej w postaci kredytu przedsiębiorstwo ma możliwość uregulowania wszystkich swoich zaległych zobowiązań względem ZUS i US oraz natychmiastowego powrotu do stabilnego funkcjonowania. Zastrzyk gotówki w postaci kredytu na spłatę ZUS i US pozwala firmie uniknąć nieprzyjemności związanych z nieuchronną interwencją komornika i zablokowaniem firmowego konta oraz pozwala przedsiębiorstwu normalnie funkcjonować do czasu, kiedy na jej konto wpłyną zaległe pieniądze od klientów.

Finansowanie pomostowe

Doskonały sposób zapewnienia firmie płynności finansowej w trudnym momencie między rozpoczęciem inwestycji, a refundacją jej kosztów, czy otrzymaniem wypłaty unijnego dofinansowania. Skorzystanie z finansowanie pomostowego może znacząco ograniczyć ryzyko bankructwa firmy, dlatego ta forma wsparcia cieszy się dużą popularnością wśród przedsiębiorców. Możliwe formy stosowania finansowania pomostowego są bardzo szerokie. W niektórych przypadkach może być ono po prostu wykorzystywane w bieżącej działalności firmy, na przykład: w spłacie dotychczasowych zobowiązań wobec ZUS, Urzędu Skarbowego lub instytucji bankowych.

Restrukturyzacja wierzytelności

Restrukturyzacja wierzytelności polega na wydłużeniu okresu spłaty zobowiązania, zawieszeniu na pewien czas spłaty rat, udzieleniu nowego kredytu na spłatę poprzedniego lub na umorzeniu części zadłużenia i na konsolidację długów. Są to wszelkiego rodzaju metody, które mają doprowadzić do ostatecznego zwrotu wierzytelności.

Restrukturyzacja długów może obejmować kilka działań:

  • zabezpieczenie się na nieruchomości,
  • wydłużenie okresu spłaty długu,
  • zawieszenie spłaty rat,
  • zmiana stopy procentowej stosowanej do wyliczania odsetek od zobowiązania,
  • przewalutowanie długu (jeśli chodzi o długi walutowe),
  • udzielenie nowego kredytu,
  • konsolidacja zadłużenia,
  • zmiana sposobu zabezpieczenia,
  • redukcja zadłużenia.

Wykupienie wierzytelności

Niezależnie od branży, każda działalność gospodarcza rządzi się zawsze tymi samymi prawami. Gdy kontrahent przestaje płacić w terminie za towar lub usługę, część kapitału obrotowego firmy zostaje czasowo unieruchomiona. To zagraża płynności finansowej, a w dłuższej perspektywie – stabilnej pozycji na rynku. Jednym z rozwiązań w procesie zarządzania wierzytelnościami jest sprzedaż portfela do zewnętrznego podmiotu. Jeśli przedsiębiorstwo posiada klientów, którzy przestali spłacać zobowiązania to może dokonać cesji długu, co pozwoli uwolnić się od przyszłych problemów finansowych. Im przedsiębiorca szybciej zdecyduje się na sprzedaż wierzytelności, tym korzystniejszą ofertę otrzyma.

Szybkie finansowanie przedsiębiorców

step1
Skontaktuj sie z nami
Wypełnij formularz kontaktowy na naszej stronie, to zajmuje tylko 30 sekund.
step2
Kompletacja dokumentacji
Kontatujemy się z Tobą celem omówienia Twoich potrzeb i ustalenia strategii negocjacyjnej pozyskania środków. To najistotniejszy moment w całym procesie, bowiem przedstawienie właściwej motywacji wnioskodawcy często determinuje sukces przedsięwzięcia. Pomagamy skompletować całą dokumentacje niezbędną do wnioskowania o finansowanie w poszczególnych instytuacjach finansowych.
step3
Analiza dostępnych produktów funduszy
Dysponując odpowiednimi dokumentami od Ciebie, porównujemy oferowane na rynku rozwiązania i wybieramy najkorzystniejsze z nich
step4
Prezentacja prognoz pożyczkowych
Umożliwiamy Ci zapoznanie się z dostępnymi ofertami I wybór najlepszej z nich
step5
Negocjacje, analiza zabezpieczeń
Podejmujemy w Twoim imieniu negocjacje warunków umowy z wybranymi funduszami Tymczasem fundusze analizują oferowane przez Ciebie zabezpieczenia I precyzują możlwe warianty finansowania
step6
Decyzja ostateczna
Prezentujemy do Twojej akceptacji ostateczne decyzje pożyczkowe funduszy.
step7
Wypłata pożyczki
Obejmuje podpisanie umowy I związanych z nią dokumentów oraz wypłatę środków na konto.

Oferta Money Run

Image icon
Od 20 tyś do 100 mln zł
Image icon
Do 50% wartości zabezpieczenia LTV
Image icon
Nawet na 24 miesiące
Image icon
Wypłata już w 4 dni
Image icon
Elastyczny harmonogram spłat

Cel Pożyczki

Image icon
Spłata zadłużenia
Image icon
Uniknięcie licytacji komorniczej
Image icon
Inwestycja
Image icon
Inny, dowolny cel biznesowy

Wymagane dokumenty

Numer księgi wieczystej
Akt prawny będący podstawą nabycia nieruchomości (np. umowa kupna lub darowizny)
Wypis z rejestru gruntów wraz z mapą ewidencyjną
Zaświadczenie ze spółdzielni lub wspólnoty o stanie/braku zaległości czynszowych
Fotografie nieruchomości oraz krótki jej opis (powierzchnia użytkowa, ilość pomieszczeń, rok budowy)

Skontaktuj się z Nami